נפגשים בסינגל- במדבר עם אריק  נפגשים בסינגל- במדבר עם אריק  תפריט

תקנון  ותנאי השתתפות

תוקף ההרשמה:

1. ההשתתפות בטיול מותנית בהרשמה מוקדמת באתר.

2. הרשמתך תכנס לתוקפה עם קבלת אישור ההרשמה מחברת "בוץ".  במידה ולא התקבל אישור תוך 72 שעות, אנא פנה למשרדי "בוץ" בטלפון: 04-9895847 - טַל.

ביטול הטיול:

חברת בוץ שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הטיול במידה ומספר המשתתפים יהיה קטן ממינימום המשתתפים המפורסם במפרט.

תנאי ביטול ללקוח:

1. הודעה על ביטול יש להעביר לדוא"ל: office2@botzbike.co.il

יש לקבל אישור במייל חוזר על קליטת הביטול, אישור זה הוא הקובע את מועד הביטול ולפיו יחושבו דמי הביטול כמפורט:

2. במקרה של ביטול הרשמה עד 14 יום ממועד ההרשמה, יוחזר מלא התשלום למעט 100 ש"ח או 5% מגובה העסקה, הנמוך מבניהם, ובלבד שהביטול לא נעשה בטווח של פחות מ- 7 ימי עסקים טרם מועד הטיול.

3. באם חלפו 14 יום ממועד ההרשמה, יחויבו דמי הביטול הבאים:

א. עד 8 ימים לפני מועד היציאה, דמי הביטול יעמדו על 20% מגובה העסקה.

ב. 7 ימים עד 48 שעות טרם מועד היציאה, דמי הביטול יעמדו על 50% מגובה העסקה.

ג. פחות מ- 48 שעות טרם מועד היציאה, לא יינתן החזר כספי כלל.

ד. אי הגעה לטיול אינה מזכה בהחזר כספי.

4. ביטול עקב תנאי מזג אוויר:

א. במידה ותנאי מזג אוויר אינם מאפשרים ביצוע הטיול, ידחה הטיול למועד חלופי ולנרשמים תינתן האפשרות לבטל השתתפותם ללא דמי ביטול.

ב. הביטול יעשה בכתב, בהתאם למפורט בסעיף 1 ב"תנאי הביטול" ובתוך 48 שעות מההודעה על המועד החליפי.

ג. אם לא התקבלה הודעת ביטול מהלקוח בתוך 48 שעות, יחשב הדבר כהסכמה להשתתפות במועד החליפי ויחולו על המשתתף תנאי הביטול כמפורט מעלה.

ביטוח:

1. ההרשמה כרוכה באישור נטילת אחריות מלאה של המשתתף, המבוצעת באתר בוץ במעמד ההרשמה.

2. במקרה חירום יחולו כל ההוצאות הכרוכות בטיפול בנפגע על הנפגע עצמו, ללא החזר כספי מטעם בוץ.

3. ההרשמה לטיול אינה כוללת ביטוח מכל סוג שהוא, לרבות ביטוח תאונות אישיות.

4. באחריות הרוכב לבטח את עצמו, בהתאם לשיקול דעתו.

 

כללי

אופניים:

1. האחריות לתקינות האופניים הינה על המשתתף.

2. הגעה לטיול עם אופניים לא תקינים או שאינם בטיחותיים, לא תאפשר השתתפות ברכיבה.

3. לא יהיה החזר כספי בגין אי השתתפות ברכיבה מטעמי תקינות האופניים או בטיחותם.

4. עלויות כתוצאה מתקלה, צורך בחילוץ או חלקי חילוף יכוסו במלואן על ידי הרוכב

 

ציוד לרכיבה:

במידה ויחסר למשתתף אחד מפרטי החובה, יבצר ממנו להשתתף בטיול ולא יהיה החזר כספי

1. חובה: קסדה, כפפות, נעליים סגורות, 3 ליטרים מים לרוכב, ערכת תיקונים בסיסית, 2 פנימיות עם חומר נגד פנצ'רים לרוכב, אוזן ספייר.

2. מומלץ: מגני ידיים ורגליים (חובה *בטיולים אתגריים), חטיפי אנרגיה או פירות יבשים למהלך הרכיבה.

3. במידה ויהיו עדכונים לרשימת הציוד, הם ישלחו לדוא"ל איתו נרשמת לטיול, כ- 3 ימים לפני היציאה.

 

ליווי ותמיכה טכנית

1. מרבית הטיולים מתקיימים ללא רכב ליווי.

2. עלויות מעבר לתכנית, לרבות במקרה של תקלה טכנית, פציעה או אי יכולת של המשתתף להמשיך את הטיול, יחולו על המשתתף.

3. חילוץ ועזרה ראשונה יתבססו על שירותי חילוץ מקומיים וארציים. עלויות יחולו על המשתתף.

4. ההגעה "מ" ו"אל" נקודת הכינוס הינה באחריות המשתתפים.

5. יתכנו נסיעות במהלך הטיול, המתבססות על רכביהם הפרטיים של המשתתפים. במקרה כזה, יתאם מדריך הטיול עם המשתתפים את חלוקת הנוסעים והאופניים בכל רכב. הנך נדרש לשיתוף פעולה מלא עם מדריך הטיול, שלא כן, לא ניתן יהיה לבצע את תכנית הטיול במלואה.

6. נקודת המפגש תישלח במייל לנרשמים כ- 3 ימים טרם יציאת הטיול

מסלולים:

1. חברת בוץ שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסלולים בהודעה מראש או בשטח בהתאם לשיקול דעת מדריך.

2. המסלולים עלולים להשתנות בהתאם לאילוצים בשטח, מזג אוויר, ויכולת הקבוצה או הרוכבים בה.

הדרכה:

1. הטיולים מודרכים על-ידי מדריך מוסמך מצוות המדריכים של בוץ.

2. המדריך הינו מגיש עזרה ראשונה, בעל תעודה בתוקף ונושא עימו ערכת עזרה ראשונה בסיסית.

3. המדריך הינו בעל ידע במכונאות אופניים.

4. במקרה של תקלה באופניים, שאין ביכולתו של המדריך לתקן, ינתן הפתרון הזמין הטוב ביותר, לרבות חילוץ מהשטח בתשלום או תיקון התקלה בתשלום בעזרתו של גורם אחר בשטח (חברת הסעה/חנות אופניים). עלויות ההסעה והתיקון יחולו על המשתתף.

 

מזון:

1. הטיולים לא כוללים מזון בהתאם למופיע בלשונית.

2. משתתף בעל צרכים מיוחדים (אלרגיה, כשרות וכו'), מתבקש לדאוג למזון הנדרש למהלך הטיול.

3. לא יינתן זיכוי או החזר בגין הימנעות חלקית או מלאה מהמזון המסופק בטיול.


בלחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר/ת כי קראתי את כל המידע הרלוונטי לטיול, לרבות תכנית, מפרט ותקנון הטיול המפורסמים באתר החברה, www.botzbike.co.il, ומאשר/ת את הסכמתי להם.

כמו כן, אני מצהיר/ה שהפרטים שמילאתי נכונים.  

 

להתראות, מצוות "בוץ" הרפתקאות על אופניים

 


כל האמור מתייחס לנשים וגברים כאחד. הבחירה בלשון זכר הינה מתוך מגבלת השפה ונוחות הניסוח והקריאה.